Доходи Витрати
Стаття Сумма Стаття Сумма
Item #1  $3.00 Item #1 $3.00
Item #2  $3.00 Item #1 $4.00
Item #3  $3.00 Item #1 $7.00
Item #4  $3.00 Item #1 $6.00
Усього: 20.00 Усього: 20.00