Вид

Щорічна відпустка

За станом здоров’я

За сімейними обставинами

Тривалість

30 днів — вислуга до 10 років
35 днів – вислуга 10-15 років
40 днів – вислуга 15-20 років
45 днів – вислуга 20 + років
Кошти на оздоровлення виплачуються щорічно у розмірі місячного грошового забезпечення, неза- лежно від відпустки.
Залежно від стану здоров’я на підставі висновку ВЛК
В разі поранення: 30, 45 або 60 днів з можливістю продовження до 60 днів (макс. 4 міс).
В разі захворювання: 10, 15 днів з можливістю продовження на 10 днів (макс. 30 днів).
До 10 днів за сімейними обставинами та в інших обставинах.

Грошове забезпечення

Зберігаються кошти на оздоровлення, виплачуються щорічно у розмірі місячного грошового забезпечення, незалежно від відпустки. Зберігається винагорода за участь в АТО, а також у разі поранення. Зберігається в особливий період.
 • Відпустки для курсантів вищих військових навчальних закладів, ВНЗ, які мають у своєму складі інститути, факультети чи кафедри військової підготовки (відпустки на навчання в невійськові ВНЗ в особливий період не надаються).
 • Відпустки військовослужбовцям строкової служби.
 • Відпустки для військовослужбовців-жінок у зв’язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (в окремих випадках, визначених в медичному висновку до досягнення дитиною 6 років).

Військовослужбовцям — жінкам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк дії контракту продовжується на період їх перебування в такій відпустці (тобто дія контракту на період такої відпустки призупиняється). Виплата грошового забезпечення в цей період не здійснюється.

На підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам надаються відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:

 • до пологів — 70 календарних днів;
 • після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням військовослужбовця-жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (в окремих випадках, визначених в медичному висновку до досягнення дитиною 6 років).

УВАГА!
Під час особливого періоду додаткова відпустка учасникам бойових дій (чинним військовослужбовцям) тривалістю 14 календарних днів не надається.

УВАГА!
При обчисленні тривалості відпусток не враховуються святкові дні

УВАГА!
Під час дії особливого періоду військовослужбовцям-чоловікам не надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Указ Президента України «Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців» №1053 від 07.11.2001 року

На наступний день після прибуття до місця проведення відпустки потрібно стати на облік у військовій Службі правопорядку або в найближчому військкоматі, за день перед вибуттям до місця служби — знятися з обліку. Вимога щодо становлення та зняття з обліку стосується також відпустки після поранення для реабілітації.

ВИЇЗД ЗА КОРДОН ДОЗВОЛЕНО ЗА УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО КРАЇНУ ТА МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Порядок оформлення відпустки

1. Військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру.

2. Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.

3. Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обґрунтовується).

Щорічна основна відпустка

Порядок розрахунку днів відпустки у рік призову (прийняття на службу за контрактом): кількість відслужених повних місяців поділити на 12 та помножити на кількість днів відповідно до вислуги років.
Наприклад: за 2 місяці служби солдат з вислугою до 10 років буде мати 5 днів відпустки (30/12*2=5).

УВАГА!

Відпустка може надаватися авансом за місяці, які будуть відслужені. У разі звільнення військовослужбовця до закінчення календарного року, за який він уже використав відпустку провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

Щорічна
основна відпустка

 • Надається згідно графіку відпусток, який складається у підрозділах.
 • За умови відсутності не більше 30% особового складу в/ч.
 • Відпустка переривається при оголошенні воєнного стану, мобілізації чи за рішенням командира.
 • В разі затримки повернення до в/ч через хворобу, сімейні обставини, проблеми в дорозі через сполучення військовий повідомляє свого безпосереднього командира та дає телеграму на командира в/ч через найближчий військкомат.

В особливий
період

 • Невикористана щорічна відпустка може бути використана в першому кварталі наступного року.
 • Дозволяється об’єднувати щорічні відпустки за 2 роки (макс 90 днів) і ділити їх на частини будь-якої тривалості та кількості.
 • Члени сім’ї мають право на використання своєї відпустки в той же час, що і військовослужбовець.

Відпустка
при демобілізації

 • За невикористані дні відпустки виплачується компенсація у році звільнення.
 • Невикористана відпустка (її частина) може бути надана по звільненю після виключення зі списків в/ч.

УВАГА!
У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

До основної щорічної відпустки також надається час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустка за станом здоров’я

У госпіталі військовослужбовець може отримати рекомендацію щодо:

 • • звільнення від виконання службових обов’язків;
 • • надання відпустки у зв’язку з хворобою/для лікування після тяжкого поранення.

Госпіталь у взаємодії з командиром в/ч повинен забезпечити можливість реалізації права на відпустку .

УВАГА!
За необхідності госпіталь може видати військовий проїздний документ, який дає право на безкоштовний проїзд до в/ч або місця проведення відпустки.

Військово-проїзний документ

Видається в частині, засвідчується гербовою печаткою та підписом командира.

Пред’являється в касі для отримання безкоштовного квитка (бланк «Проїзний документ»).

ВПД та бланк здають при повернені до в/ч.

До ВПД можуть вписуватись члени сім’ї.

Діє 6 міс з моменту видачі.

Військовослужбовець повинен отримати дозвіл на убуття у відпустку у порядку визначеному командиром в/ч.

УВАГА!
Зазвичай, для оформлення відпустки військовослужбовець зобов’язаний прибути до в/ч. З дозволу командира в/ч, при наявності відповідних обставин (стан здоров’я, відстань, тощо) така вимога може бути
недотриманою.

Завжди зв’язуйтесь з безпосереднім командиром та командиром в/ч для отримання дозволу на відпустку та повідомлення місця перебування.

УВАГА!
В разі відсутності контакту з безпосереднім командиром, можна повідомити в/ч надіславши телеграму через військкомат за місцем перебування або рапорт рекомендованим листом з повідомленням.

Відпустка за сімейними обставинами

 • Кожна обставина має бути підтверджена документами, завіреними військкоматом або головою закладу охорони здоров’я.
 • Надається строком до 10 днів за рішенням командира в/ч.

До відпустки за сімейними обставинами також надається час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.